Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům, které se řídí příslušnými bezpečnostními pravidly: přepravní služby, úřady, poskytovatel našeho internetového obchodu, účetní firma. Se všemi máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu o dodržování nařízení o ochraně osobních údajů s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Za zpracování vašich osobních údajů je zodpovědný správce - firma DECRA s.r.o., Hlavní 33/13, Svitavy, IC:27545075 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,oddíl C,vložka 25240. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Hlavní 33/13, Svitavy, adresa elektronické pošty info@naradi-obchod.cz, telefon 461 540 054. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme na nezbytnou dobu pro plnění smlouvy do doby ukončení klientského/smluvního vztahu a zákonných povinností. Plánovaná lhůta daňových dokladů 10 let, objednávek a adresáře 5 let, servisních a reklamačních dokladů 2 roky, emailová komunikace 1 rok.

2. Zpracování emailu za účelem zasílání obchodních sdělení. Váš email zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení pouze pokud jste sami projevili zájem a přihlásili se k odběru novinek na našich stránkách nebo na základě oprávněného zájmu. Přihlášení k odběru novinek je možné pomocí vyplnění zatržítka při registraci nebo vyplněním vašeho emailu do políčka v pravém spodním rohu "Newsletter" Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy pro zasílání obchodního sdělení je do odvolání vašeho souhlasu (může být provedeno i odhlášením přes odkaz v obchodní nabídce). Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše údaje zpracovávány.

3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
      3.1. jméno a příjmení,
      3.2. fakturační a dodací adresa,
      3.3. e-mailová adresa,
      3.4. telefonní číslo,
      3.5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo

4. Předávání osobních údajů mimo EU. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU. Můžeme využít servery pro účely zálohování šifrovaných dat (zejména Microsoft OneDrive).

5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo na:

      6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, výpis úddajů, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

      6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci.  Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: emailem, písemně, telefonicky.

      6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

      6.4. Žádání vysvětlení nebo podat stížnost v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu  se zákonem či nařízení EU. Stížnosti lze podávat na Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/

      6.5. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Dále jsme povinni omezit zpracování v případech, když popíráte správnost svých osobních údajů. Když zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požadujete omezení zpracování těchto dat. Když jste podali námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy naše či vaše, je nutné omezit zpracování těchto dat.

7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.