Léto s Fiskars - dárky k nákupu zde !

Záruka Fiskars

Záruka Fiskars

Naše firma DECRA s.r.o. je dovozcem a autorizovaným prodejcem výrobků Fiskars.

Záruční doby sortimentu zahrada, kuchyň:

Na nůžky PowerGearX (malé zahradnické nůžky, nůžky na silné větve, nůžky na živé ploty), zahradní nářadí Xact a zahradní nůžky s dlouhou násadou UPX82, UPX86 získáváte nákupem automaticky prodlouženou záruku 25 let.

Na sekery Fiskars X-series, Norden můžete získat prodlouženou záruku až 25 let (po registraci - viz níže). Bez registrace je poskytována záruka 10 let. Záruka se vztahuje na topůrko a spojení čepele s topůrkem.

Záruka 2 roky na kalače, palice, zavlažovací nástroje (s vyjímkou řady FiberComp)

Záruka 5 let na ostatní zahradní nářadí (včetně zavlažování řady FiberComp)

Záruční doby sortimentu kuchyňských kreativních potřeb:

  • 25 let na Nůžky Classic (oranžové, červené pro leváky), registrace není nutná, záruka je automatická.
  • 5 let: Na všechny ostatní výrobky v sortimentu kuchyňských a kreativních potřeb Fiskars.


UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Tímto upozorňujeme všechny zákazníky, kteří si chtějí pořídit kvalitní výrobky Fiskars.

Na našem trhu se objevují, většinou za výrazně nízké ceny, napodobeniny výrobků Fiskars, které nemají s kvalitou Fiskars nic společného.

Na základě stále častějších informacích od zákazníků Vás dále informujeme o nekalých praktikách některých internetových prodejců, kteří za nižší cenu prodávají originální výrobky Fiskars, ovšem zákazníka již neupozorní na jeho stav, původ a kvalitu. Většinou zákazník takto zakoupil zboží již značně opotřebené, někdy i s takovou vadou, která snižuje funkčnost výrobku. Takové výrobky mohou být po několikaletém vystavovaní a poškození staženy z obchodů a poté prodávány v internetových obchodech za nižší ceny.

Všechny výrobky Fiskars jsou dodávány od výrobce pečlivě zabalené, navzájem probalené a nemůže proto při běžné manipulaci dojít k poškození.

Na záruku se vztahují tyto podmínky:

    Tato záruka je platná pouze na základě webové registrace výrobku do třiceti (30) dní od nákupu.

                        

Adresy pro provedení registrace záruky 25 let:

    Záruka neplatí, pokud jsou výrobky používány pro jiné účely, než pro které byly původně zamýšleny, a pokud jsou výrobky používány pro komerční či profesionální využití nebo pro účely pronájmu.

    Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opravovány nebo u nich došlo k pokusu o opravu bez souhlasu společnosti Fiskars.

Ze záruky je vyloučeno poškození způsobené:


    nedbalostí nebo úpravami výrobku,

    nehodou,

    ztrátou výrobku,

    neoznámením škody maloobchodníkovi nebo společnosti Fiskars v přiměřené době od jejího vzniku,

    škodou vzniklou na výrobku následkem použití, pro které nebyl výrobek zamýšlen, nebo chybným použitím výrobku,

    opotřebením v důsledku používání, běžným opotřebením,

    nadměrnými teplotami, teplem, ohněm, nepřetržitou teplotou nad +40 stupňů Celsia nebo pod -30 stupňů Celsia,

    nedodržením správné péče, např. čištění výrobku po použití a skladování mimo působení povětrnostních vlivů a přímého slunečního světla,

    používáním nevhodných čisticích postupů nebo prostředků, např. kyselin nebo rozpouštědel,

    vadami způsobenými povětrnostními vlivy, např. rezivěním nebo změnou barvy.

    Záruka neplatí v případě zvlášť agresivního nebo korozivního prostředí, např. v námořním prostředí nebo průmyslu nebo ve stálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem nebo prachem.

Pokud zjistíte u zakoupeného výrobku Fiskars vadu zpracování nebo materiálu, měli byste výrobek a záruční reklamaci předložit v prodejně, kde jste zboží zakoupili. Záruční reklamace musí být podána písemně do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy závada byla nebo měla být zjištěna. Reklamační žádost musí obsahovat jméno majitele, jeho adresu a telefonní číslo, doklad o nákupu a datum nákupu, povahu závady a datum, kdy byla poprvé zjištěna. Výrobek lze také zaslat běžnou poštou do prodejny, kde bylo zboží zakoupeno.

O schválení vrácení zboží rozhodne společnost Fiskars výhradně dle svého uvážení. Pokud bude vrácení schváleno, výrobek bude dle výhradního uvážení společnosti Fiskars opraven nebo vyměněn za podobný. V případě modelu, který se již nevyrábí, bude vadné zboží vyměněno za nejbližší podobný model z aktuálního výrobního programu.

Společnost Fiskars neodpovídá za náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, mimo jiné včetně škody nebo ztráty užívání libovolného zařízení, ztráty prodeje nebo zisků nebo opožděného plnění či neplnění této záruční povinnosti.

Výrobce poskytuje tuto záruku jako doplňkovou záruku k zárukám poskytovaným prodejcem, na které nemá žádný vliv. Dále tato záruka neomezuje ani nenahrazuje zákonné záruky, na které může mít zákazník nárok podle národních právních předpisů.

Výměnou ani opravou výrobku nedochází k prodloužení lhůty původní záruky.

Upozorňujeme zákazníky, že jde většinou o ostré výrobky, se kterými musí pracovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo ke zranění. Zejména při práci se sekerou nebo mačetou doporučujeme používat ochranné pomůcky (např. vhodné rukavice a brýle) a zajistit, aby ostatní osoby byly v bezpečné vzdálenosti. Výrobky s ostřím nepatří do rukou dětem.